Dobrodošli na web portal Istarske županije – Regione Istriana

Benvenuti sul sito internet della Regione Istriana - Istarska županija


VAŽNO!

Obavještavamo Vas da zbog izvanrednog održavanja na aplikacijskim sustavima Istarske županije
još uvijek su moguće poteškoće u radu računalnog sustava Istarske županije za popunjavanje
obrasca za prijavu na Natječaj koji je dostupan na adresi: http://javne-potrebe.istra-istria.hr/

Nastavno na navedeno rok za podnošenje prijava na otvoreni natječaj biti će produžen za 15 dana.

Rok za slanje prijava je do 23. veljače 2024., ostali uvjeti natječaja su nepromijenjeni.© Istarska županija – Regione Istriana. Sva prava pridržana / Tutti i diritti riservati.