Korisničko ime *
Lozinka
*
Ponovljena lozinka
*
E-pošta
*
Naziv *
Mjesto
*
Ulica i kućni broj *
Telefon *
Fax *
Web adresa
Matični broj *
OIB *
Broj računa (IBAN) *
BIC (SWIFT) *
Model i poziv na broj
-
Registarski broj udruge *
RNO broj *
Odgovorna osoba predlagatelja (ime i prezime, funkcija odgovorne osobe; npr. predsjednik, ravnatelj, koordinatorica i sl.) *
Osnovna djelatnost - glavna grupa djelatnosti iz registra udruga Republike Hrvatske *
Osnovna djelatnost - prema Statutu *
Organizacija (br. podružnica, klubovi i sl.) (300 znakova) *
Tijela upravljanja (navedite tijelo upravljanja i njihove članove/članice) (1000 znakova) *
Podaci o prostoru (površina, vlasništvo, najam, korištenje) *
Podaci o članovima/zaposlenima
Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme *
Broj zaposlenih na određeno vrijeme *
Broj volontera *
Broj članova (za udruge)
Opišite na koji način ulažete u edukaciju svojih članova, zaposlenika (ako da opišite kako) *
Unesite znakove sa slike (Pripazite na velika i mala slova) *

Upute | Prijava pogreške
© Istarska županija. Sva prava pridržana